Veřejné vodovody
Samoodečet vodoměrů 2023

Formulář, kterým můžete podat samoodečet vodoměru.


Vzorová smlouva o dodávce pitné vody/likvidaci odpadních vod

Pro občany, kteří jsou napojení na centrální kanalizaci případně veřejný vodovod


Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022
Cena vodné od 1.1.2023
Vzorová smlouva o připojení na vodovod, paušální úhradě nákladů na vybudování vodovodní přípojky a převodu vlastnického práva
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
Cena vodné od 1.1.2022
Porovnání všech položek ceny pro Vodné za rok 2020
Veřejný vodovod Prosenice a Suchdol