Úřední deska
Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v majetku obce
Nařízení města Sedlčany č. 1/2022, o záměru zadání zpracování lesní hospodářské osnovy
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Závěrečný účet za rok 2021 - Obec Prosenická Lhota
Závěrečný účet Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2021
Veřejná vyhláška_Oznámení o vydání územního plánu obce Prosenická Lhota
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Neznámí vlastníci
Výzva pro osoby oprávněné z "historických" věcných břemen v obvodu komplexních pozemkových úprav
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na r. 2023 - 2024
Schválený rozpočet na rok 2022
Úřední deska - archiv změn