Úřední deska
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

„Rozšíření kanalizace a vodovodu Prosenická Lhota III“


Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Prosenická Lhota
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021-2023
Oznámení o době a místě konání voleb
První zasedání okrskové volební komise č. 1
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Závěrečný účet SOS za rok 2019
Závěrečný účet obce Prosenická Lhota_sestavený ke dni 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Seznam nemovitých věcí s neznámými vlastníky
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na r. 2021, 2022
Schválený rozpočet na rok 2020
Úřední deska - archiv změn