Úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Doplnění Opatření obecné povahy - lesy ČR
Územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků v kú Suchdol u P.L.
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení doby platnosti společného povolení
Seznam nemovitých věcí s neznámými vlastníky
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Závěrečný účet za rok 2020 - Obec Prosenická Lhota
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na r. 2022-2023
Schválený rozpočet na rok 2021
Úřední deska - archiv změn