Úřední deska
Zasedání zastupitelstva obce dne 25.5.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Neznámí vlastníci
Výzva pro osoby oprávněné z "historických" věcných břemen v obvodu komplexních pozemkových úprav
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na r. 2023 - 2024
Schválený rozpočet na rok 2022
Závěrečný účet za rok 2020 - Obec Prosenická Lhota
Úřední deska - archiv změn