r. 2024

Změna č. 1 územního plánu obce Prosenická Lhota

Celkové náklady 178 475,- Kč; dotace 160 627,- Kč

Změna č. 1 územního plánu obce Prosenická Lhota