Myslivecký spolek BŘÍZA

Myslivecký spolek Bříza

Myslivecký spolek Bříza – Prosenická Lhota hospodaří ve smíšené honitbě Prosenická Lhota. Honitba se rozkládá převážně na území obcí Prosenická Lhota a Štětkovice a má 2119 hektarů – z toho je 1748 ha zemědělské plochy, 313 ha lesní plochy a 58 ha vodní plochy. Spolek má nyní 28 členů. Nejvýznamnější zvěří v honitbě je zvěř srnčí, dančí, černá a z drobné zvěře kachna divoká. Ze zvěře dravé a myslivosti škodící se u nás vyskytuje liška obecná, jezevec lesní, kuna skalní a kuna lesní.

Hlavní činností spolku je ochrana přírody a krajiny a společné provádění myslivosti s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů.
Spolek plní své poslání zpravidla tím, že:

  • Svou péčí zajišťujeme zlepšování životního prostředí. Každoročně zakládáme okolo 2 ha zvěřních pastevních políček sloužících zvěři v době nouze a v jarním období provádíme sběr odpadků v obcích Prosenická Lhota a Štětkovice.

  • Propaguje na veřejnosti ochranu přírody a myslivost, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí. Podílíme se na pořádání Dětského dne v obci Prosenická Lhota a v listopadu tradičně pořádáme Mysliveckou taneční zábavu.

  • Zajišťuje chov, vypouštění, ochranu zvěře a péči o ni. Zejména v zimních měsících je zvěř přikrmována v krmných zařízeních, což jsou krmelce, zásypy a slaniska. Myslivci tedy zvěř nejen loví, ale v první řadě se o ni starají.

  • Zajišťuje rozvoj myslivecké kynologie a loveckého střelectví. Chováme lovecky upotřebitelné psy, kterých máme v současné době 8 a v létě pořádáme kondiční střelby pro naše členy.