Divadelní spolek ZVONOKAPLIČKA

Ochotnický spolek Zvonokaplička

Švestka - r. 2018
Lijavec (seminář) - r. 2016
Lijavec (hra) - r. 2016
Posel z Liptákova (seminář + 1.část) - r. 2014
Posel z Liptákova (2.část) - r. 2014


Divadelní spolek Zvonokaplička vznikl zcela náhodou před deseti lety (cca r. 2010) plus mínus pět let. První schůzka byla svolána do pohostinství v Prosenické Lhotě, kde byl spolek založen. První bod jednání bylo vymyslet název pro nově vzniklý spolek. Název Zvonokaplička nevznikl náhodou. V naší obci již před válkou existovali spolky dva. V Prosenicích s názvem Staročech a v Prosenické Lhotě Tyl. Jelikož obě osady spolu vždy dobře nevycházely a vznikaly zde spory, tak i oba spolky chovali mezi sebou velkou rivalitu. Na návsi v Prosenicích je zvonička, tak „Proseňáci“ byli zvoničkáři a naopak v Prosenické Lhotě na návsi je kaplička, tak „Lhoťáci“ byli nazýváni kapličkáři.  Jelikož v našem novodobém souboru jsou členové zastoupeni z obou osad, bylo na snadě nazvat náš soubor Zvonokaplička. Tak vznikl název, který byl původně pouze pracovní, ale dnes můžeme říci, že tento název je znám v blízkém i širokém okolí. Prvotními členy byli Ladislav Fíla, Petr Červenka, Ladislav Pokorný, Vladimír Krejčí mladší a Jan Krejčí. Spolek se věnuje výhradně dílu Járy Cimrmana a tak první divadelní hru, kterou soubor zkoušel, byl Akt. Bohužel nedošlo k uvedení této hry před publikem a původní složení se rozpadlo. V roce 2014 došlo k opětovnému nastartování souboru a nacvičení hry Posel z Liptákova. Hra byla úspěšně uvedena a byla sehrána celkem pět krát. Obsazení: Karel Chocholoušek, Petr Červenka, Luboslav Hamarčák, Jan Bouše ml. a Zdeněk Dvořák. Režie se ujal Vladimír Krejčí ml. Další hra následovala, a to Lijavec a posléze Švestka. Hru Švestku navštívil i syn zakladatele Divadla Járy Cimermana - Filip Smoljak, který naše vystoupení ohodnotil velice kladně. Soubor se rozšířil o Luďka Bechyněho a Pavla Zusku. A nemůžeme samozřejmě opomenout naše kulisáky a to Honzu Čížka a Zbyňka Pudila.
Soubor navštívil divadelní hru Švestka v žižkovském divadle a setkal se osobně se všemi účinkujícími herci: Ochotnický spolek Zvonokaplička

Největším úspěchem souboru bylo účinkování na postupové soutěži Třešťské divadelní jaro v roce 2019 -
festivalový zpravodaj-hodnocení komise

Ochotnický spolek Zvonokaplička
Ochotnický spolek Zvonokaplička
Posel z Liptákova

Posel z Liptákova

Posel z Liptákova