Knihovna a kronika

Knihovna a kronika

Kronika je vedena od roku 1922, většinou ji vedli učitelé školy v Prosenické Lhotě. Suchdolská kronika byla psána  zvlášť, do roku 1955. Od roku 1960, kdy je Suchdol součástí obce Prosenická Lhota, je kronika společná. Originály jsou umístěny v okresním archivu v Příbrami a kopie jsou k dispozici na  obecním úřadě, jsou  k nahlédnutí v místnosti knihovny v půjčovní době. Pokud by byl zájem, lze udělat besedu nad kronikou pro více zájemců i mimo tyto hodiny.

Knihovna má 2500 kusů vlasních knih a každých 6 měsíců nám Okresní knihovna Jana Drdy v Příbrami poskytuje 50 výtisků jako výměnný soubor. Pro studenty lze konkrétní tituly  objednat na omezenou dobu také od kresní knihovny.
Provozní doba je ÚTERÝ 16:30-17:30.

PRÁZDNINOVÁ PROVOZDNÍ DOBA: 9.7.2024 a  13.8.2024 od 16:30 do 17:30hod