SDH Suchdol

SDH Suchdol

Hasičský sbor Suchdol byl založen 7.3.1900, podnět k jeho založení dal místní občan p.Fr.Járka, mistr tesařský, který podle kronikáře: „Svolal schůzi všech občanů Sukdola do svého bytu, aby jim vyložil význam založení sboru. Do schůze se dostavili: Mrakeš Ant., Vyskočil Fr., Růzha Jan č. 7, Růzha Jan č.5, Jiráček Ant., Jiráček Alois, Rambousek Fr., Poustka Ant., Járka Fr., Trmal Ant., Krejčí Jos., Vyskočil Antonín, Vyskočil Václav, Kareš Ant., Zeman Václav, Červený Jos., Mrázek Ant., Bezkočka Fr., Bulan Jos., Zouzal Fr., Brejška Ant., Brejška Al., Růzha Jos., Kovářík Karel, Barták Jan, Nechyba Frant., Jiráček Václav, Vyskočil Jan a Mrakeš Ferdinad“. Zvolili si výbor a ten dne 15.3. schválil i stanovy. 24.5. byla svolána první valná hromada za účelem ustanovení sboru. Protektorem sboru byl majitel panství dr.Jar.Veltrubský. Jednalo se o první sbor v obci z celkových šesti osad a hned na začátku měl sbor nemalé finanční problémy na splacení hasičské techniky. Proto podal žádost na zemský výbor obce Lhoty Prosenické a napsal prosbu adresovanou Císaři a Králi Františku Josefu I. do Vídně.

Prospěšnost sboru se prokázala při hašení několika požárů, o čemž opět píše kronikář: „Hned v roce 1901 hasili požár v Šebáňovicích, dále v r. 1905 požár u p.Kraifa v Břišejově, v r.1911 požár u p.Holátky v Břišejově, v domě rodiny Brejškových, 18.prosince 1927 při požáru skleníku v zámeckém parku, při požáru stodoly ve statku v r.1955 a v r. 1965 při požáru stodoly u Karešů. Dále dne 6.7.1968 se zúčastnil hašení požáru lesa u hájovny v Suchdole  a později při lokalizaci požáru lesa nad Břišejovem.“ O sboru se rovněž zmiňuje Habart Čeněk, Sedlčansko, Sedlecko, Voticko: „Skladiště sboru bylo upraveno z kolny naproti pastoušce, mělo čtyřkolovou stříkačku se 100 m hadic a 4 m savice. V roce 1937 si pořídili motorovou stříkačku za 24000,-Kč.“

Sbor se stal pořadatelem i kulturních akcí, několikrát sehrál v zámeckém  parku hru Král žebráků, Viktorka r. 1950 a mnoho dalších. Finanční výtěžky byly účelově sborem využity. Na akcích pořádaných sborem se podílely i manželky, které napekly cukrovinky. 
SDH Suchdol    

Z novodobých dějin nelze zapomenout na skvělé výsledky dobrovolných hasičů v okrskových soutěžích, ze kterých přinesli řadu diplomů i pohárů. Dodnes je dobrovolný sbor aktivním článkem místních kulturních akcí a významným pomocníkem při brigádnických prací v Suchdole.
SDH Suchdol kolem r. 1980
SDH Suchdol
Dole zleva: Bezkočka, Houska, Kareš, Červenka; 2.řada zleva: Holátko, Trmal, Vančát J., Radiměřský, Prošek, Štemberk, Nerad, Vančát A., Prošek