ČOV a kanalizace

Cena stočné od 1.1.2024

Cena stočné od 1.1.2024


Informace o zahájení zkušebního provozu ČOV

Vážení občané,
informujeme Vás, začínáme telefonovat občanům, kteří se již nyní mohou napojit na centrální kanalizaci splaškových vod. Upozorňujeme, že občané nemovitostí z části Prosenic a spodní části Prosenické Lhoty prozatím nemohou provést napojení. Vždy vyčkejte, prosím, na naše zavolání.
Děkujeme za pochopení. 


Tlakové kanalizační přípojky

Informace pro vlastníky nemovitostí s TLAKOVOU KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU 

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO VYSTROJENÍ JÍMKY ČERPACÍ TECHNOLOGIÍ

1. Na soukromém pozemku bude osazena čerpací jímka v = 2m, d = 0,8m. Místo bude upřesněno individuálně po dohodě s vlastníkem nemovitosti.

2. Do této čerpací jímky budou gravitačně natékat odpadní vody z nemovitosti, provádí majitel nemovitosti na své náklady. Velikost nátokového otvoru do jímky bude d = 150mm. Otvor bude vyvrtán zhotovitelem stavby tak, aby bylo možné napojení gravitační přípojky nemovitosti. Toto navrtání bude provedeno až v poslední fázi výstavby splaškové kanalizace. Do této doby nebude možné i přes technologické vystrojení jímku používat. Souhlas a s používáním jímky udělí obec, do této doby je její používání zakázáno

3. Pro instalaci čerpací technologie je požadována následující stavební připravenost: Přívod el. kabelu CYKY 5x2,5mm se samostatným 3 fázovým jističem 16 A a vyhotovenou revizí. Revizní zpráva bude požadována před zahájením montáže. Skříňka s ovládací automatikou čerpadla bude osazena na zdi připojované nemovitosti, případně na kovovém stojanu, který se nachází ve vzdáleností max 7m od čerpací šachty mimo zpevněných ploch, zpravidla v úrovni oplocení. Stavební připravenost provedou vlastníci nemovitostí na své náklady.

 


Vzorová smlouva o připojení na kanalizaci, paušální úhradě nákladů na vybudování kanalizační přípojky a převodu vlastnického práva k přípojce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vzorova-smlouva-o-pripojeni-na-kanalizaci624157341.docx Vzorová smlouva_kanalizace 33.7 Kb

ČOV, kanalizace a rozšíření vodovodu v obci Prosenická Lhota