Akce v obci a okolí

Report o proběhlém víkendovém úklidu obce Prosenická Lhota

Jarní úklid v naší obci se vydařil. Celkem se zúčastnilo 41 dobrovolníků, kteří uklidili okolí téměř všech cest v celé obci Prosenická Lhota. Radost nám udělali všichni účastníci včetně těch menších, kterých bylo celkem 19. Překvapením byla i mladá žena, která do měsíce porodí svého prvního potomka.
Nashromáždil se celkem jeden velkoobjemový kontejner s veškerým spektrem odpadů – pet láhve, skleněné láhve od alkoholu, z rybníku Jelito jsme lovili igelitové pytle, obaly od potravin ale i  pneumatiky, železné i betonové trubky, kovové hrnce, židle a také např. plastové krytky od lesních stromků.
Velice si vážíme práce těchto dobrovolníků a ještě jednou velmi děkujeme. Těšíme se na další rok při této smysluplné spolupráci!

Report o proběhlém víkendovém úklidu obce Prosenická Lhota


Letní svoz směsného komunálního odpadu

Letní svoz směsného komunálního odpadu


Cetin - optická síť v Prosenicích a Prosenické Lhotě

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech začíná firma CETIN s přípravou pokládky optické sítě v místní části Prosenic a Prosenické Lhoty (část nadzemní a část podzemní variantou).
Každého majitele nemovitosti by měl kontaktovat technik a dohodnout tak optimální připojení Vaší nemovitosti.
Firma NEJ.cz by měla nabízet výhodnější ceny využívání datového připojení; samozřejmě si můžete službu domluvit u svých operátorů apod. 
Zprovoznění je odhadováno na léto 2024.

Cetin - optická síť v Prosenicích a Prosenické Lhotě


SUCHDOL - havárie veřejného vodovodu