SDH Prosenická Lhota

SDH Prosenická Lhota

Hymna Prosenická - r. 2006
Zabijačka v Prosenické Lhotě - r. 2007
Show Jana Krause s SDH - r. 2011
XX. ročník Lhoteckého pětiboje - r. 2018


Počátek SDH Prosenická Lhota se začíná psát roku 1936. Impulzem k jeho založení byl požár v roce 1935 u Kostkových v Prosenicích a zde citace z kroniky:

1936.jpg
„Zde bylo nejlépe vidět, jak i u nás je zapotřebí hasičského sboru k ochraně bližního“.

Členové výboru: Antonín Čermák - starosta, Josef Pecka - náčelník, Josef Adam - podnáčelník, Josef Faktor - jednatel, Augustin Vančura - pokladník, Josef Hnilička - správce náčiní, četař. Na návsi v Prosenické Lhotě byla postavena hasičská zbrojnice a zakoupena motorová stříkačky od firmy Mára - Tábor, stroj o výkonu 35 Ks, čtyřválcový, čtyřtaktní motor, celobronzové čerpadlo o výkonu 1350 l v minutě s vývěvou, za cenu 21 500,-- Kč.

Členský slib SDH Prosenická Lhota

„My členové sboru dobrovolných hasičů ve Lhotě Prosenické, skládáme do rukou velitele slib, že věrně, vytrvale a rádi budeme vždy všechny povinnosti, jež sborovými stanovami a služebními řády nám jsou předepsány a že ochotně konati budeme vše, co v mezích hasičské, záchranné a samaritské služby bude nám velitelstvím nebo činovníky sborovými nařízeno. Majíce na paměti vznešenost poslání dobrovolného hasičství, vynasnažíme se, po silách svých, abychom vždy a všude, ve službě i mimo službu, šířili čest a úspěch našeho zřízení hasičsko-samaritského čestným, umravněným a vlastenecky účinným životem, důstojným chováním a co nejpilnější činností. Varovati se budeme všeho, čím bychom ve sboru nebo v hasičské organisaci vůbec mohli kdy způsobiti spory, rozkol, pohoršení nebo netečnost, nebo čím by dobré jméno a platný úspěch sboru mohl být poškozen. Přičiníme se, aby šlechetný, přímý a mužný charakter, jakož i obětavá láska ke vlasti se stali přední naší ozdobou.“

Dalším historický milníkem byla 80. léta kdy byl sbor také velmi aktivní. Složení výboru: Ladislav Červenka - předseda, František Rambousek - místopředseda, Ladislav Budák - velitel, Josef Čapek - jednatel, František Rambousek ml. - hospodář, František Pokorný - referent CO,  Josef Pudil - referent mládeže, Kamil Rabiňák - preventista.

1980.jpg
Novodobá historie sboru se počíná psát rokem 1998 a to mimořádnou volbou členů výboru. Milan Fridlík st. - starosta, Petr Červenka - velitel, Karel Jiráček - pokladník, Václav Hlušička - jednatel, Miloš Cihlář - preventista. Zakoupena motorová stříkačka PS 12. Od této chvíle začal být sbor velmi aktivní a to v rámci hasičského sportu i v kulturních akcích. Za naše největší úspěchy v hasičském sportu jsme vděčni především našim ženám. Mohou se pochlubit celkovým vítězstvím ve třech ročnících Brdské ligy v požárním útoku a především účastí na Mistrovství České Republiky v požárním sportu v Litomyšli. Zde získaly celkové 12. místo, ale především získaly bronzovou medaili za bezchybně provedený požární útok.


Mistrovství České Republiky 2006

 

 SDH Prosenická Lhota 2006 (srovnávací foto s r. 1936 - viz nahoře)

Co se týká kulturních akcí, tak se můžeme pochlubit dvanácti zápisy v České knize rekordů. V letech 2000 až 2016, jsme pořádali soutěž v pojídání. Soutěž spočívala ve snědení co největšího množství pochutiny (každý rok byla jiná) v časovém limitu jedné hodiny. Za zmínku stojí největší snědené množství a to je 3,716kg bramborového salátu, který dokázal spořádat Kamil Hamerský z Bystřice nad Pernštejnem. Dále od roku 1999 každoročně pořádáme Lhotecký pětiboj – soutěž v netradičních disciplínách. Disciplíny se každoročně mění a mají za úkol pobavit především diváky. Za zmínku stojí také vítězství v rozhlasové soutěži Českého rozhlasu Region – Dobráci roku, kdy náš sbor obdržel 6978 SMS hlasů a tím první místo ve středočeském kraji. Cenou za toto vítězství byla oslava v hodnotě 100 tis. Kč, kterou jsme zužitkovali v roce 2016, při oslavách 80. výročí založení sboru.

Na závěr trocha statistiky: SDH Prosenická Lhota má v současnosti 78 členů a složení výboru je následující: Jan Čížek - starosta, Vladimír Krejčí - místostarosta, Petr Červenka - velitel, Luděk Bechyně - jednatel, Lucie Bouše - pokladní, Miloš Cihlář - preventista, Zbyněk Pudil - zástupce velitele.

http://img22.rajce.idnes.cz/d2201/13/13267/13267114_56aa1d9cb4ba68bd7237eeb86543b107/images/057.jpg?ver=0

Oslava 80. výročí založení SDH Prosenická Lhota, 27. srpna 2016