Veřejné vodovody

Veřejný vodovod Prosenice a Suchdol

V obci Prosenická Lhota se nachází dva veřejné vodovody, a to v části Prosenice a Suchdol.
Veřejný vodovod Suchdol zásobuje cca 80 obyvatel z vrtané studny nad osadou Břišejov. Přivaděč v celkové délce 990 m ústí do nově zbudovaného vodojemu 2x15 m3 (r. 2017) s technologií na úpravu vody.
Veřejný vodovod Prosenice prochází celkovou rekonstrukcí a rozšířením směrem do Prosenické Lhoty. Je zásobován ze dvou kopaných studní. Nyní zásobuje cca 70 obyvatel, budovu MŠ Lípánek a Pohostinství. 

Cena vodné od 1.1.2022: 35,- Kč bez DPH, tj. 38,50 Kč/1 m3
Cena vodné od 1.1.2020 do 31.12.2021: 30,- Kč bez DPH, tj. 33,- Kč/1 m3
Termíny odečtů: v měsíci srpen každého roku