r. 2020

Investiční akce v roce 2020

Tučné písmo - aktualizace ke dni 21.7.2020

V roce 2020 připravujeme:

  • 24.7.2020 převzetí vozidla: pořízení nového dopravního automobilu pro hasičskou jednotku sboru dobrovolných hasičů Prosenická Lhota, a to za přispění Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Mnisterstva vnitra a Středočeského kraje  

  • neúspěšné - žádost se bude opakovat v roce 2020/2021: podaná žádost o dotaci Strukturální fond dopravní infrastruktury na výstavbu chodníku podél komunikace III. třídy z Prosenické Lhoty do Prosenic včetně rekonstrukce veřejného osvětlení

  • úspěšné - realizace v týdnu 20.-27.7.2020: podaná žádost o dotaci Ministerstva místního rozvoje na projekt "Veřejné dětské hřiště v Prosenické Lhotě"
    Investiční akce v roce 2020

  • úspěšné - plánovaný začátek realizace 3/2021 - výstavba bude probíhat 18 měsíců: podaná žádost o dotaci Státní fond životního prostředí na projekt "ČOV, kanalizace a rozšíření vodovodu v obci Prosenická Lhota"

  • podzim 2020: asfaltování místních komunikací z rozpočtu obce