Volby do zastupitelstev obcí r. 2022

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prosenicka-lhota.pdf 943.5 Kb

Volby do zastupitelstev obcí r. 2022

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

Volby do zastupitelstev obcí upravuje:

  • Ústava České republiky (čl. 99 až 105),
  • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • prováděcí vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 V rámci evropských právních předpisů upravuje volby do zastupitelstev obcí:

  • Směrnice 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky,
  • Smlouva o fungování EU (čl. 20 odst. 2 písm. b), čl. 22 odst. 1),
  • Listina základních práv EU (čl. 40).

Volby do zastupitelstev obcí - základní informace pro voliče

Volby do zastupitelstev obcí - základní informace pro kandidující subjekty a jejich kandidáty

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-clenu-zastupitelstva.docx 122.3 Kb