Aktuality
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Rozhodnutí, Č.j.: MÚ-S/OD/3088/2023-12 Tes; určeno pro: Lejla Porterová, Oldřichova 595/35, 128 00 Praha 2
více
Dětský den v Prosenické Lhotě
více
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.5.2023
více
41. ročník Sraz Lhot a Lehot
více
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Prosenická Lhota
více
Vzorová smlouva o připojení na vodovod, paušální úhradě nákladů na vybudování vodovodní přípojky a převodu vlastnického práva
více
Vzorová smlouva o připojení na kanalizaci, paušální úhradě nákladů na vybudování kanalizační přípojky a převodu vlastnického práva k přípojce
více