Aktuality

Informace o autobusové obslužnosti spol. ARRIVA

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

Letní svoz komunálního odpadu

Odběrové centrum na onemocnění COVID-19 od 31.3.2020 v Příbrami

Mimořádná opatření od 1.4.2020

MONITOROVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ÚŘAD UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ

Ruční šití roušek v Prosenické Lhotě

Lhotecký zpravodaj r. 2020

VSTUP na OÚ Prosenická Lhota povolen pouze se zakrytým obličejem
Prosíme, vstupujte pouze v urgentních záležitostech!!

KORONAVIRUS - veškeré podrobnosti a nařízení naleznete zde

Usnesení ZO ze dne 2.3.2020

Dětský den v Prosenické Lhotě