Akce v obci a okolí

UPOZORNĚNÍ - Připojení na kanalizaci

Upozorňujeme občany Prosenic a Prosenické Lhoty,
aby při realizaci napojení na splaškovou kanalizaci ŘÁDNĚ DEMONTOVALI kanalizační víčko a nevhazovali jej do stokové sítě; ani žádné jiné kusy KG trubek, kamení apod.. Může dojít k poškození čerpadel v čerpací jímce a vzniklé náklady na opravu/výměnu budou rozpočítány do výše ceny stočného.
Děkujeme za pochopení!