Akce v obci a okolí

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Vážená paní, vážený pane,
již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. V roce 2021 nastane další opakování této významné události. Důležitou součástí projektu je zapojení obcí při jeho přípravě a provádění, protože bez spolupráce s obcemi se sčítání lidu neobejde. Zapojení obcí je proti minulosti výrazně menší.
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části naši partneři z České pošty, s. p. Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření.
Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad. Úkoly obcí vyplývají z § 14 zákona č. 332/2020 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Zapojení většiny obcí do příprav sčítání proběhlo již v první fázi, zaměřené na územní přípravu. Vybrané obce spolupracovaly s ČSÚ při ověřování referenčních údajů RÚIAN za budovy a adresy, při došetřování technicko-ekonomických atributů (TEA) budov, při harmonizaci hranic a popisu základních sídelních jednotek a doplňování údajů za bytové domy a byty ve vlastnictví obce. Za Vaši spolupráci velmi děkujeme.
Oproti poslednímu sčítání v roce 2011 se obecní úřady již nebudou muset podílet na dodatečném sčítání obyvatel nesečtených v řádném termínu a nebudou muset ani poskytovat veřejné připojení k internetu pro zájemce o vyplnění elektronického sčítacího formuláře na úřadě.
Úkolem obecních úřadů však bude v průběhu samotného sčítání mezi březnem a květnem 2021 zajistit základní informovanost obyvatel obcí o sčítání na jejich území tím, že na své úřední desce či jiným v místě obvyklým způsobem zveřejní Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice, seznam sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení, jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů (včetně případných změn) a adresy a kontaktní údaje kontaktních míst ČSÚ a České pošty. Zatímco Oznámení ČSÚ o Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a adresy a kontaktní údaje kontaktních míst ČSÚ a České pošty Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu, seznam sčítacích obvodů v obci, jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů pro jednotlivé sčítací obvody budou dostupné od 6. 3. 2021 v aplikaci České pošty na adrese https://scitani.ceskaposta.cz, kde si bude nutné podklady ke zveřejnění stáhnout či vytisknout. Údaje o sčítacích komisařích budou v průběhu sčítání na stejné adrese průběžně aktualizovány.
Připravili jsme pro Vás rovněž stručný informační leták, který přehlednou formou poskytuje základní údaje o sčítání, včetně vysvětlení jeho významu a průběhu. Chtěli bychom využít Vaší pozice a komunikačních kanálů, jimiž Vaše obec disponuje, k šíření informací o Sčítání 2021 mezi obyvateli. Žádáme Vás proto o zveřejnění i těchto informací na webu a sociálních sítích, v místních zpravodajích, případně o jejich odvysílání v obecním rozhlase nebo i prostřednictvím místního televizního vysílání. Zmiňovaný informační leták naleznete v příloze tohoto dopisu.
Pro aktuální informace o přípravách a průběhu Sčítání 2021 můžete navštívit webové stránky www.scitani.cz, zaslat své dotazy na e-mail dotazy@scitani.cz nebo využít informační linku Českého statistického úřadu 274 056 789.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scitani-lidu-oznameni.pdf 485.9 Kb
scitani-lidu-pruvodni-dopis.pdf 119.4 Kb