Akce v obci a okolí

Návrh jízdního autobusového řádu po integraci do PID

Od 5.4.2021 platí nový autobusový řád na lince Sedlčany - Prosenická Lhota - Hořetice zveřejněný na webových stránkách obce (aktuality) dne 6.4.2021.

Od 13. června 2021 byl měla být oblast Sedlčanska a Dobříška integrována do PID (Pražské integrované dopravy) a autobusový řád bude opět změněn. Nyní je možné nahlédnout do NÁVRHu jízdního autobusového řádu, který je aktualizován na základě jednání a podnětů od občanů dané oblasti.
Detailnější podrobnosti ohledně integrace do PID

Vážení občané,
máte-li podněty k navrženému jízdnímu řádu, napište nám obratem na email: obec@prosenickalhota.cz. 

Děkujeme Vaše Obec Prosenická Lhota