Akce v obci a okolí

Napojení na kanalizační stoku

S radostí oznamujeme občanům Prosenické Lhoty a Prosenic,
že již mohou provést napojení své kanalizační splaškové přípojky na centrální kanalizaci. Prosíme o fotografie Vaší přípojky před zásypem a oznámení o napojení.
Důrazně upozorňujeme, že do kanalizace mohou být svedeny pouze odpadní vody z domácností nikoliv dešťová voda.
Tlakové přípojky budou dokončeny v polovině ledna 2023.