Akce v obci a okolí

Dotazník - OZV, o regulaci hlučných činností v denní dobu

Platný dotazník! Děkujeme za vyplnění.

Obec Prosenická Lhota zjišťuje zájem o odsouhlasení Obecně závazné vyhlášky, o regulaci hlučných činností v denní dobu, tj. každý je povinen zdržet se o NEDĚLÍCH a STÁTEM UZNANÝCH DNECH PRACOVNÍHO KLIDU (v určité době) veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.

Průzkum

Jméno a příjmení:

Váš email:

Máte trvalý pobyt v obci Prosenická Lhota?

Máte zájem o vyhlášku, o regulaci hlučných činností?

Vyberte časové rozpětí platnosti OZV (týká se pouze o nedělích a státem uznaných svátků).

Aktivně se snažíme zamezit zasílání SPAMu, který je zasílán do našich stránek. Proto prosíme, odpovězte jednou číslicí na následující otázku:

Kolik nohou májí dva stoly?