Úřední deska

Nařízení města Sedlčany č. 1/2022, o záměru zadání zpracování lesní hospodářské osnovy

Povinnost zadat zpracování LHO vyplývá ORP ze znění § 25 zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.
V § 13 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 84/1996 Sb., o lesním
hospodářském plánování, je stanovena povinnost oznámit záměr zadat ke zpracování LHO.

Vlastníci tak mohou ve stanoveném termínu oznámit orgánu státní správy lesů
své hospodářské záměry a požadavky na zpracování LHO.
LHO se zpracovávají za účelem zjištění stavu lesa pro výkon státní správy
a pro hospodaření v lesích u lesních majetků do výměry 50 ha. LHO se zpracovávají
na dobu 10-ti let.

Pokud budou mít občané k uvedenému jakékoliv dotazy, či požadavky, nechť se obrátí
na pracovníky Městského úřadu Sedlčany, Odboru životního prostředí - orgán státní správy
lesů, Petra Vondráčka DiS. (+420 314 002 945, vondracek@mesto-sedlcany.cz)
nebo Ing. Marii Kotalíkovou, DiS. (+420 314 002 946, kotalikova@mesto-sedlcany.cz).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-lho.pdf 402.7 Kb