Obec Prosenická Lhota

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021-2023

Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 - 2023 - NÁVRH  
         
  Schválený rozpočet Rozpočtový výhled
  Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023
PŘÍJMY        
Daňové příjmy - třída 1             8 555 000,00                            8 750 000,00                   8 750 000,00                 8 750 000,00   
Nedaňové příjmy - třída 2               503 000,00                              503 000,00                     503 000,00                    503 000,00   
Kapitálové příjmy - třída 3               130 000,00                              130 000,00                     130 000,00                    130 000,00   
Přijaté transfery - třída 4               105 000,00                          13 196 250,00                 13 443 489,62                 6 080 000,00   
CELKEM             9 293 000,00                          22 579 250,00                 22 826 489,62               15 463 000,00   
         
VÝDAJE        
Běžné výdaje - třída 5             5 106 000,00                            5 100 000,00                   5 500 000,00                 6 000 000,00   
Kapitálové výdaje - třída 6             8 837 000,00                          20 700 000,00                 21 475 218,00                 9 500 000,00   
CELKEM           13 943 000,00                          25 800 000,00                 26 975 218,00               15 500 000,00   
         
Finanncování - třída 8             4 650 000,00                            3 220 750,00                   4 148 728,38                      37 000,00