r. 2021

Polní cesty NCV2+RCV7+RCV6 v k.ú. Suchdol u Prosenické Lhoty

Objednatel: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Příbram; Poštovní 4, Příbram
Zhotovitel: Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací dle SOD dne 9.6.2021, předpokládaný termín dokončení stavebních prací 15.10.2021.