r. 2021

Polní cesta RCH 1 v k.ú. Suchdol u Prosenické Lhoty

cesta na pozemku p.č. 520 "Na Dalekých"

Objednatel: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Příbram; Poštovní 4, Příbram
Zhotovitel: Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací cesty RCH1 dle SOD dne 16.8.2021, předpokládaný termín dokončení stavebních prací 15.11.2021. 
Polní cesta RCH 1 v k.ú. Suchdol u Prosenické Lhoty